Het lukt (even) niet om naar school te gaan...…….

…….en dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaak vinden wij niet zo relevant, wel dat er zo snel mogelijk een manier gevonden wordt om weer deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Elke werkdag van 8.30 uur - 12.00 uur biedt KEI opvang aan deze toppers. De jongeren worden individueel gecoacht op sociaal-emotioneel gebied en kunnen als zij daar aan toe zijn aan cognitieve vakken werken. De opvang bij KEI heeft een tijdelijk karakter; er wordt samen met cliënt, ouders, school en andere betrokkenen gewerkt aan een terugkeer naar het onderwijs.

Meer informatie in een persoonlijk gesprek

Juist omdat elke situatie anders is, hechten wij aan een persoonlijke aanpak en dat begint met een persoonlijk gesprek waarin we inventariseren wat jij, of wat uw kind, nodig hebt/heeft. U kunt vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie of om een afspraak te maken.