Onderzoek

U wilt graag dat het goed gaat met uw kind. Toch kan het zijn dat uw kind voor korte of langere tijd niet lekker in zijn of haar vel zit. Soms weet u niet hoe u uw kind dan het beste kunt begeleiden.

Wij maken gebruik van het Wereldspel van Nel Ojemann (1914 - 2003) om zicht te krijgen op wie het kind is en waar eventuele knelpunten zitten. Door middel van het bouwen van een dorp, laat uw kind zien hoe hij of zij de wereld om zich heen ervaart en wat nodig is om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het signaleringsonderzoek beelddenken omvat naast het bouwen van een dorp ook een didactisch onderzoek. Deze informatie gebruiken we als uitgangspunt voor onze begeleiding.
Na het onderzoek volgt een terugkoppeling van onze bevindingen, waarbij met u wordt besproken hoe we met elkaar uw kind kunnen ondersteunen op weg naar de oplossing. Het uitgangspunt is dat uw kind zelf deze oplossing weet, maar hulp nodig heeft om deze te vinden. De manier waarop we dit bereiken is afhankelijk van het kind, de leeftijd en de situatie.

Wij ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders in diverse situaties, zoals leerproblemen, pesten en gepest worden, faalangst, omgaan met echtscheiding, zelfbeeldproblemen en sociale vaardigheden. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen.

We maken gebruik van de expertise van Ien-ke Vos. Zij is opgeleid door Bureau Ojemann als het gaat om het afnemen en interpreteren van het signaleringsonderzoek beelddenken.