Ons team

We zijn een complementair team en dat betekent dat ieder zijn eigen achtergrond, kennis en specialiteit heeft. We delen kennis en ervaring regelmatig met elkaar en dat zorgt ervoor dat het team als geheel steeds sterker wordt.
Bij het aanstellen van de medewerkers van KEI, is bewust gekozen voor personen met een opleiding in de pedagogiek, didactiek en/of psychologie en ieder van hen heeft daarin zijn eigen specialisme. Zij stellen zich hier kort aan u voor. 

In ontwikkeling

Omdat wij steeds het beste voor uw kind willen, zijn wij blijvend in ontwikkeling. Zo heeft het team onlangs intern een opleiding gevolgd. Tijdens deze opleiding hebben we ons verdiept in de kinderen van deze tijd. We zien kinderen steeds bewuster worden, zij leven in het moment en volgen hun eigen gevoel. Ze leven vanuit hun intuïtie en zijn vaak hooggevoelig. Hun houding naar de buitenwereld is gebaseerd op zelfrespect en zelfacceptatie. Ze laten hun eigenheid zien, zijn onafhankelijk en nemen geen genoegen met oude gangbare normen, waarden en patronen. Ze doen vaak alleen dat wat voor hen zelf zinvol is.

Ook voor u als ouders kan een andere manier van kijken naar en omgaan met uw kind, helpend zijn. Vanuit deze opleiding zijn we ook beter in staat om u als ouders hierbij te ondersteunen en handvatten aan te reiken. En juist door hierin samen te werken, zal het effect van de begeleiding sneller merkbaar worden.

Met ingang van februari 2020 bieden wij deze opleiding ook aan voor ouders en professionals. Zie hiervoor de informatie bij opleiding